Flokken

Bilde fra Ridderturnering 2017

Flokken har for tiden 20 medlemmer (dvs. i 2., 3. og 4. klasse) fordelt på 3 patruljer. Vi tar imot flere småspeidere.

Ledere er Petter Bøckman, Kari Holmen og Lina Astrakova. 

Flokken er med på Ridderturneringen til Oslospeiderne og Nissefest. Flokken har møte på onsdag fra kl. 18.00 til 19.00. Vi prøver å være mye ute på møtene. Vi drar vanligvis også på hyttetur, men pga. korona-pandemien det bare vært utemøter eller hjemmemøter i 2020.