Innslag fra våre småspeidere ved leirbålet.

Innslag fra våre småspeidere ved leirbålet.