Endelig kommet til Bodø Jernbanestasjon

Endelig kommet til Bodø Jernbanestasjon
Fotograf: Terje Marstein

Vi er samlet på perrongen med all bagasjen. De fleste andre passasjeren hadde gått fra perrongen. Den siste kom ut like før toget skulle rygge ut av stasjonen. Ved stasjonen sto det en lastebil som bragte sekkene våre til leiren.