Kolonien

Gruppen har for tiden ingen beverkoloni dvs. speidere i 1. og 2. klasse.

2.-klassingene taes opp i flokken.